ربات سورنا

ربات انسان‌نمای ملی سورنا ۳ رونمایی شد

ربات انسان‌نمای ملی سورنای 3 صبح امروز(دوشنبه) با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران رونمایی شد. ...

نخبه

۵ دانش آموز نخبه کشوری شهربابک مورد تجلیل قرار گرفتند

صبح امروز از 5 دانش آموز نخبه علمی شهرستان که در کشور مقام کسب کرده بودند تجلیل شد. ...